آخرین خبرها
خانه / اخلاق و عرفان / گناه غیبت کردن از زنا بدتر است
گناه غیبت کردن از زنا بدتر است

گناه غیبت کردن از زنا بدتر است

images (22)

گناه غیبت کردن از زنا بدتر است )

 متاسفانه امروزه همه مردم بخصوص ما مـــــسلمانان درهرمجلس ومکانی که گردهم میآییم بجای صرف وقت  بخاطردین،وقت خویش رابه چیزها  و گفتارهای بیهوده میگذرانیم. درهرمجلس و یاگردهمایی که چه در خانه باشد  یا اماکن عمومی و حتی در مساجد صحبت ازحرفهای بیهوده است ، اوقات گرانبهای انسان را شیطان اینگونه  غارت میکند.انسان بجای اینکه آیینه خود باشد و خود را درآن نگاه کندهمیشه عیبهای دیگران رامینگرد وامروزه  کمترکسی پیدا میشود که به عیبهای خودش ببیند ودرفکراصلاح آن باشد، بلکه چشم انسان فقط برعیبهای دیگران  می افتد وعیبهای دیگران رامی بیند. یکی ازگناهان کبیره که درمجالس گریبانگیر ما مسلمانان شده  همین غیبت است.

 تعریف غیبت: همانطوریکه ازاسمش معلوم است غیبت بمعنی اینکه درغیاب [پشت سر]کسی حرف او را زدن و  عیبهای او را بیان کردن است، بنابه فرموده حضرت محمد«ص» غیبت یعنی اینکه درباره برادردینی ات سخنی را  برزبان آوری که اگربشنودخشنود[خوشحال]نشود گرچه  راست هم گفته باشی،اگر در مورد لباس،شخصیت،خانه  وغیره …او حرف بزنی حتی اگربگویی لباس اوچقدر گشاده است بازهم به اوغیبت کرده این غیبت کردن تنها  به زبان نمیشود بلکه با(نوشتن، اشاره کردن، کنایه زدن بصورت رمزی،تقلید کردن در راه رفتن وغیره.)همه اینهاغیبت  اند  و حرام.الله«ج» درمورد غیبت می فرمایند:بعضی ازشماغیبت بعضی دیگررانکنید آیا کسی ازشما دوست دارد که  گوشت برادر مرده اش رابخورد. حضرت محمد«ص» درحدیثی میفرمایند: کسیکه دردنیا گوشت های برادرخود را  میخورد یعنی غیبت او رامیکند الله«ج» درروز قیامت گوشت مردار پیش او می آورد و به اوگفته میشودهمچنان که  دردنیا گوشت زنده میخوردی اکنون گوشت مرده هم بخور.درجای دیگری آنحضرت«ص»  میفرمایند:غیبت نمودن  اعمال حسنه ونیکی های مومنین راچنان نابود  میکند همانطور که آتش چوب خشک را در اندک زمانی ازبین می برد و  همچنین ایشان ارشاد فرمودند :غیبت از زنا بدتر است زیرا مرتکب زنا پس از توبه کردن بخشیده میشود ولی  غیبتگرتاوقتیکه کسی راکه غیبت اش کرده او را نبخشد،بخشیده نمیشود.غیبت کردن ازجمله گناهان کبیره بوده  که توبه به راحتی نمیتوانداثرآنراپاک کند زیراحق الناس[حق مردم]ضایع شده بایدازغیبت شده عذرخواهی کند.  جزای اخروی غیبت کننده:غیبت کننده جزء اولین گروه ازکسانی است که درروزقیامت وارد جهنم می شود واگر  توبه کند و توبه اش پذیرفته شود او از جمله آخرین کسانی است که به بهشت داخل میشود. اعمال حسنه ونیک  غیبت کننده درروزقیامت به نامه اعمال غیبت شده نوشته میشود. درشب معراج آنحضرت«ص»ازکنارگروهی می  گذشتند دیدند که صورتهای خویش را با ناخنهای خود میخراشند.ازجبراییل«ع» پرسیدنداینهاچه کسانی اند؟فرمودند:  اینهاکسانی اندکه غیبت مردم رامیکردند.هشتدار:ای مسلمانان زبانهای خویش راحفاظت کنید بی جهت ورایگان حسنات و  نیکیهای خویشرا بدیگران اهداء وبخشش نکنید،لحظه ای خنده وشادی،تمسخروغیبت باهمدیگرخسارات جبران ناپذیری درپی  دارد.

توجه و هشدار: اولا مرا بخوان و عمل بکن، ورنه بدون از اینکه  ذکر کنی که مرا از کجا بر می داری، مرا بر ندار

  نوت: دعای خیر شما را خواهانم.           

                          تاریخ ترتیب و نشر روز جمعه…     ١/٩ / ١٣٨٧

+ نوشته شده توسط یک جوان مسلمان

درباره‌ی سردبیر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


2 + 8 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>